Kvě 12

Pojištění nemovitosti při hypotéce

pojištěni nemovitosti při hypotéce

Pojištění nemovitosti je vždy nedílnou součástí hypotečního úvěru. Každá nemovitost, kterou se ručí – tzn. nemovitost, která je zastavená – musí být pojištěná. Otázka je na jakou částku?

Nejzásadnější je reprodukční hodnota

Banky se mohou lišit, ale obvykle požadují nemovitost pojistit na tzv. reprodukční hodnotu. Reprodukční hodnota představuje částku, za kterou bychom nemovitost postavili znovu za současných podmínek. Hodnotu stanoví odhadce banky v rámci ocenění nemovitosti.

Pojištění chrání klienta i banku

Důvodem proč banky vyžadují toto pojištění je to, že tím chrání nejen klienty, ale i samy sebe. V případě zničení zastavené nemovitosti jim pojišťovna vyplatí odpovídající objem peněz, který je potřeba k opravě. Pojistné plnění z pojištění nemovitosti je navíc vinkulováno (zastaveno) ve prospěch banky. To znamená, že v případě poškození nemovitosti nejsou peníze z pojištění vyplaceny klientovi, ale bance. Ta pak tyto prostředky vyplatí klientovi s tím, že je povinen je použít na rekonstrukci.

Slovníček, bez kterého se u pojištění nemovitosti při hypotéce neobejdete

Výchozí cena se využívá u nových staveb, kde odpovídá ceně nákladů.

Pořizovací cena odpovídá ceně, za kterou bylo nemovitost možné koupit v době svého postavení, tudíž se neodpočítá míra opotřebení (znehodnocení).

Reprodukční pořizovací cena představuje částku, za kterou by bylo možné koupit porovnatelnou nebo stejnou novou nemovitost v době ocenění, taktéž bez odpočtu opotřebení.

Časová cena neboli věcná hodnota v podstatě určuje reprodukční cenu nemovitosti, sníženou o znehodnocení odpovídající průměrně opotřebené a užívané nemovitosti stejného stáří a o náklady, které se využijí na opravu závažných závad.

Výnosová cena nám ukazuje očekávané výnosy z nemovitosti.

Tržní hodnota, jinak také obvyklá cena, vyjadřuje cenu, za kterou by nemovitost mohla být prodána v den ocenění na základě soukromého smluvního aktu mezi ochotným prodávajícím a nestranným kupujícím. Majetek musí být veřejně vystaven na trhu a tržní podmínky by měly dovolovat řádný prodej. Tržní cena se tvoří až při konkrétní koupi či prodeji nemovitosti, není možno ji určit přesně a od zjištěné tržní hodnoty nemovitosti se může výrazně odlišovat.