Bře 25

Jsme systémoví pankáči, říká ředitel poradenské společnosti Finovo

Uplynulý rok byl pro poradenskou společnost Finovo plný změn. Tým finančních specialistů má za sebou rozsáhlou změnu značky, růst a také přechod k jiné servisní organizaci. Jak se se změnami vypořádali a jak do jejich provozu promluvila pandemie koronaviru? Odpovídá ředitel společnosti Jindřich Hrdý.

ředitel Finovo Jindřich Hrdý

Začněme změnou názvu – proběhlo vše hladce?  

Když hodnotím rok 2020, byl to pro nás takový rok „jedna“. První rok značky Finovo, kterou jsme postupně budovali od září roku 2019. Bylo třeba vyřešit řadu strategických věcí, včetně systémového zázemí, procesů. Museli jsme obnovit obchodní vztahy a ujasnit si vůbec filozofii firmy, kam směřujeme. Základy značky jsme postavili pevné, takže nakonec vše proběhlo bez větších obtíží.

Původně váš tým působil pod názvem Finance s hrdostí – jak jste se ve firmě s novou značkou sžili?

Značka Finance s hrdostí s námi byla roky, byť se nikdy nejednalo o firmu v pravém slova smyslu. Byla to skupina o cca deseti poradcích, kteří byli pro její fungování naprosto klíčoví. Měli jsme zkušenosti i výsledky, takže většina kolegů důvod pro změnu názvu a značky neviděla. Bylo ale jasné, že musíme firmě dodat moderní punc. Chtěl jsem, aby náš brand stále odrážel kulturu rodinné firmy, ale byl atraktivní i pro nové poradce. Navíc původní jméno odkazovalo na příjmení moje a mé manželky, což budilo dojem jakési „one man show“. A tak to u nás ani v nejmenším nebylo, není a nikdy nebude.

Jakmile začaly postupně vznikat konkrétní reklamní materiály, web apod., tak bylo jasné, že ta značka je přitažlivá a ostatní ji plně přijali. Po pár měsících jsme byli výrazně jinde, než kam jsme se kdy s Financemi s hrdostí kdy dostali. Po více než roce máme dobré ohlasy od odborné veřejnosti i klientů. Změnil se název, ale poradci zůstali a lidé to vnímají tak, že Finovo je tu vlastně už hodně dlouho. Takže jsme šli správným směrem. 

Zvažovali jste, že se s vlastní značkou nadobro rozloučíte a spojíte se s nějakou již existující? 

Ne, upřímně, tím bychom se vnitřně nikam neposunuli. Byla to pro nás výzva, ale zvládli jsme to a myslím, že nás to posílilo. Kde je vůle, je i výsledek. Šli jsme do toho naplno, nepřemýšleli jsme nad tím, že to nevyjde. Ostatně odvaha patří mezi naše firemní hodnoty. Od začátku jsme měli v plánu vytvořit firmu, která bude významnou platformou pro poradce i klienty.

Kromě značky jste změnili i servisní organizaci. Na podzim roku 2020 jste po letech opustili ChytryHonza.cz a nově spolupracujete se SAB servisem. I tato změna proběhla hladce?

Právě díky nové vlastní značce ano. Na tomto kroku navíc panovala stoprocentní shoda všech. Brali jsme to jako změnu dodavatele služeb. Na druhou stranu jsme k tomu rozhodnutí museli dospět. Koncem roku 2018 ChytryHonza.cz řada lidí opustila, my se ale rozhodli zůstat, byť jsme tím sami o několik kolegů přišli. Dnes vidíme, že se to naštěstí vyplatilo, ale tehdy nás to stálo hodně. Přesto jsem ale rád, že jsme vytrvali – dali jsme naší spolupráci maximum a já mám čisté svědomí. Ostatně v Bonnetu (původní název servisní organizace ChytryHonza.cz, pozn. red.) jsme s moji ženou byli od roku 2011. 

Co tedy nefungovalo? 

V ChytryHonza.cz jsme měli například skvělou marketingovou podporu při tvorbě naší značky, ale postupem času se objevily limity pro náš růst. Už jsme to nedokázali strhnout naším nadšením. Konkurence měla lepší technologické zázemí a my chtěli pro Finovo lepší pozici na trhu. Proto jsme museli spolupracovat s někým, kdo to vidí stejně. A SAB servis toto splňuje, navíc jsme si sedli i lidsky. Je mi blízké zejména to, jakým způsobem centrála komunikuje a řeší podněty od poradců. Myslím, že to dělá SAB servis výjimečným a i díky tomu dynamicky roste. I když mají tisíc poradců, dokázali si udržet trochu pankáčskou, ale zároveň systémovou atmosféru. A systémoví pankáči chceme být i my. Tedy být systémově ukotvení, organizovaní a pankáči v tom slova smyslu, že občas je třeba se spontánně rozhodnout a improvizovat. 

Při ohlédnutí za rokem 2020 se nám všem bezpochyby vybaví nástup pandemie koronaviru. Jak jste se s ní vyrovnali? 

Hned zpočátku jsme na centrále sestavili doporučení pro poradce, jak dále postupovat. Na měsíc jsme zavedli home office, pravidelné online porady, školení, vše jsme mohli díky rychlému postupu bank a pojišťoven řešit digitálně. Něco, co jim zpravidla trvá několik let, bylo najednou v horizontu týdnů a měsíců. Naštěstí pandemie nijak devastující efekt na naše podnikání neměla. Zaznamenali jsme během dubna a května krátkodobý pokles ve výsledcích o 30 – 40 %. Byl jsem ale rád, že si kolegové tehdy mohli také trochu odpočinout, nabrat nové síly, inspiraci. Vyšli jsme z toho silnější.

A co tzv. druhá vlna a posléze třetí vlna? Ta byla pro řadu podniků kritická…

Není to samozřejmě nic příjemného, obrovsky to omezuje byznys obecně. Ale my máme štěstí, že jsme v našem oboru mohli fungovat dál. Nemuseli jsme zavřít jako jiní, kterých je mi upřímně velmi líto. 

Nám se ve druhé vlně naopak pracovalo lépe, už jsme se zorientovali, poučili, klienti už byli ochotni se scházet i osobně. Není a nebyl důvod nepracovat – klienti stále chtějí bydlet, pojistit rodinu, investovat, aby se jim – zvlášť dnes – neznehodnocovaly peníze. Byl to jen jiný styl práce. Na podzim jsme pak už dokonce měli rekordní čísla. Pro mě osobně tak bylo nejhorší, že jsem s kolegy nemohl být v každodenním kontaktu v kanceláři, přišli jsme také o všechny společné mimopracovní akce, včetně firemní dovolené v zahraničí. Máme tu skvělý tým lidí, držíme při sobě a rádi spolu trávíme čas. Nehrajeme si na nadřízené a podřízené, takže mně společný firemní život velmi chyběl.

Co Finovo plánuje v roce letošním? Očekává Jindřich Hrdý růst firmy, nebo hrozba ekonomické krize poradenský trh ochromí? A proč podle něj dává smysl si hýčkat nejen zkušené poradce, ale i úplné nováčky? Dozvíte se ve druhé části rozhovoru, který vyjde během dubna.