Čvc 03

Korporát pomalu (ale jistě) nahrazuje externí distribuce

O vlivu zpomalené ekonomiky na finanční poradenství, nových posilách a proč
naprostá většina z nich přichází z korporátních firem. O tom všem s Jaroslavem
Krejčou, ředitelem strategie a rozvoje z finančně poradenské společnosti Finovo.

“Aktuálně k nám přechází zhruba desítka lidí – ne náhodou jsou všichni z interní distribuce.
Jejich důvody pro změnu se různí, nicméně nejčastěji se budoucí externisté chtějí odborně a
kariérně posunout, chtějí více svobody a cítí, že požadavky trhu si žádají větší komplexnost
a vyšší kvalitu poradenství,” říká Krejča. Jistou roli v tomto trendu sehrálo i několik velkých
fúzí interních společností a bank. Což mělo zásadní dopad na fungování těchto firem, a to
včetně personálních poměrů nebo odměňování.
Finovo má navíc se seniorními poradci z velkých bank, pojišťoven a spořitelen několikaleté
zkušenosti. Nyní jsou nedílnou součástí poradenského týmu. Oni sami získali svobodu a
vlastní brand, Finovo pak nemalou konkurenční výhodu.

 

Inflace zvyšuje ceny i tlak na poradce

To se hodí právě v dnešní komplikované době, kdy stav ekonomiky klade na poradenství
nemalé nároky. Stále rostoucí, aktuálně 16% inflace, základní úroková sazba na 7 %,
energetická krize, obavy z další eskalace válečného konfliktu na Ukrajině. “Klienti nechtějí
přijít o úspory, chtějí maximálně zhodnotit majetek, aby zajistili rodinný rozpočet. Což chtěli
vždy, jen dnes je poměrně složité jim to beze zbytku splnit,” vysvětluje Krejča. Právě proto
se Finovo zaměřilo na další vzdělávání a rozvoj svých poradců. Ať už je zajímá investování,
time management, základy kontaktní práce s klienty, jak komunikovat na sociálních sítích
apod.

Finovo zároveň nepodceňuje efektivní zapojení nováčků. Absolvují akademii, vzdělávací
kurzy, rozšiřují si znalosti a získávají cenné zkušenosti z praxe, mají k dispozici seniorního
mentora, který je novou profesí provází. Rychle a efektivně se tak zapojují do péče o klienty.
„Naštěstí se můžeme opřít o zkušené a kvalitní manažery, které ve Finovu máme. Cílem je
stále zkvalitňovat a rozvíjet manažerské dovednosti našich lidí a zároveň ještě zlepšit
systém jejich rozvoje. To je právě můj úkol,“ uzavírá Krejča.

 

S vyšším obratem do dalších regionů

Klientská základna roste, daří se budovat důvěru a dlouhodobou spolupráci, vysoká
poptávka po finančních službách láká nové kolegy. “Daří se nám. Očekáváme, že provizní
obrat bude minimálně dvojnásobný, a to platí i pro počet poradců. S tím navíc souvisí
plánovaný rozvoj do dalších regionů, kde chceme mít své zastoupení,“ doplňuje Krejča.
Právě personální složení a péče o poradenský tým jsou pro Finovo klíčové. Od
zprostředkování nových klientských poptávek přes kvalitní servis až po zmiňované
vzdělávání. Tým vzdělávání proto nově posílila Veronika Lencová, lektorka finanční analýzy
a gramotnosti, poradci Finovo mají k dispozici dokonce i marketingový tým. „Nejdůležitější je
ale samozřejmě pečlivá práce se stávajícím klientským kmenem a pravidelný, kvalitní servis.
Pak je tlak na poradce hledat nové a nové klienty menší,“ uzavírá Krejča.

 

Proč jste opustila korporát a přešla do Finovo?

„Moc proklientská“ (Alena Nídlová)

Aktuálně podnikám ve financích šestým rokem, předtím jsem byla 20 let zaměstnanec. K
zamyšlení, jakým způsobem chci dál pracovat, co mě bude bavit, mě vedla mimo jiné i
absurdní výtka nadřízeného v bance, že jsem příliš „proklientská“. To, že se klientům věnuji,
mluvím s nimi, zajímám se o ně, jsem ale nikdy nepovažovala za chybu. Naopak. Dalším
důvodem ke změně bylo, že v bance často nemůžete dát klientovi na výběr, práce byla
navíc neúměrně časově náročná. Teď jsem daleko svobodnější. Práce je hodně, ale já sama
si zvolím, zda budu pracovat v kanceláři, doma, na dovolené. Je to jen na mně.
Zaměstnancům v korporátu, kteří zvažují práci na vlastní noze, bych poradila jediné: nebojte
se změny. Protože v zásadě nikdy žádnou jistotu nemáte – ani v korporátu – není tedy oč
přijít.

„Je to výzva a zároveň obrovská svoboda“ (Martina Šimková)

Již delší dobu jsem toužila po změně, ale nevěděla jsem přesně po jaké. Mám ráda finance,
nové výzvy, respekt a svobodu. Se společností Finovo jsem spolupracovala delší dobu na
straně banky, a tak jsem chtěla práci finančního poradce pod touto společností vyzkoušet.
Bála jsem se vystoupit ze své komfortní zóny. Před rokem jsem ale opustila post
zaměstnance – pravidelnou měsíční mzdu, zaměstnanecké benefity, pevnou pracovní dobu,
místo a klienty banky. To vše je ale nyní z mého pohledu relativní.
Učím se být finančním poradcem a také podnikatelem. Dobré plánování a odpovědnost
sama za sebe, to je výzva a zároveň svoboda. Je zkrátka potřeba získat nadhled, aby člověk
viděl ty správné cesty.

„Měla jsem odejít daleko dřív“ (Jiřina Budíková)

V bance jsem byla přetížená a mzda neodpovídala tomu, kolik hodin jsem každý den
pracovala. Pravdou je, že mnoho lidí se mě snažilo nalákat do „exteru“, ale když přišel
Jindřich Hrdý z Finova, věděla jsem, že mu můžu věřit, že mi pomůže a nenechá mě se v
tom tzv. plácat.
Lidé se podle mě bojí zejména toho, že nevydělají dost peněz. Kde budou shánět klienty,
budou si vůbec umět plánovat práci? Já jsem ze začátku měla podporu kolegů z Finova,
kteří mi vždy pomohli a poradili s obchodem. A sebevědomí mi dodalo i to, že mi předali
svého klienta s hypotékou, kterou sami neuměli zpracovat. Jsem ráda, že kolegové ve
Finovu nemají nikdy problém pomoci, věnovat svůj čas, aby pomohli méně zkušenému
kolegovi.

Podle Krejči ale i seniorní poradci potřebují kvalitní servis a nabídku rozvojových aktivit.
“Snažíme se je podpořit v přirozeném vývoji, což bývá první zkušenosti s managementem a
řízením týmu, jeho budováním, předávání know-how apod. Je skvělé, že vidíme, jak rychle
odborně, manažersky i lidsky “rostou” a motivují i nováčky.”