Kvě 07

Pohotovostní úvěr – vyplatí se právě vám?

Pohotovostní úvěr, předschválený úvěr nebo také hypotéka na nemovitost bez nemovitosti. Ať už tento produkt nazýváte jakkoliv, jedno je jisté – není pro každého. V honu za vlastním bydlením ale může být rozhodující pro úspěšnou koupi bytu či domu. Jeho výhody a aktuální podmínky detailně popisuje hypoteční expertka Jaroslava Voců z poradenské společnosti Finovo.

 

 

Předschválené financování na koupi nemovitosti, i když ji nemáte vybranou a jste ve fázi hledání – v mnoha ohledech trend posledních let. Ke schválení stačí pouze potvrzení o příjmu, výpisy z účtu za poslední tři měsíce, u podnikatele pak doložené daňové přiznání spolu s povinnými přílohami.

Pohotovostní úvěr je ideálním nástrojem pro ty, kteří chtějí koupit nemovitost do dvou let, ale za současných podmínek pro poskytnutí hypotéky. To znamená zajistit si současné úrokové sazby, podíl vlastních zdrojů, schválený úvěrový rámec, splatnost úvěru a fixaci úrokové sazby, která běží od podpisu úvěrových smluv.

Aktuální parametry

V současné době – kvůli koronavirové pandemii – byla zrušena podmínka dodržení parametru DTI. Jedná se o parametr, který určuje poměr celkového zadlužení proti celkovému ročnímu příjmu, nesmí překročit jeho devítinásobek. Parametr DSTI pak nesmí přesáhnout 50 % a vyjadřuje poměr mezi měsíční splátkou veškerých dluhů klienta a jeho měsíčním příjmem.

V případě, že se vhodná nemovitost objeví, máte s pohotovostním úvěrem jistotu, že kupní cenu můžete uhradit okamžitě a nepředběhne vás někdo jiný s hotovostí. Což je v dnešní době, kdy na realitním trhu stále výrazně převyšuje poptávka nad nabídkou, obrovská výhoda. Pohotovostní úvěr tak dává jistotu, šetří čas, nervy a v mnoha ohledech i peníze.

Výhoda, která vám může zajistit snové bydlení 

Pomůže vám v situaci, kdy je třeba jednat rychle a chrání vás před rizikem, že hypotéku po zaplacení rezervačního poplatku nakonec od banky nezískáte. Stejně tak vás chrání před rizikem ztráty zaměstnání v průběhu hledání nemovitosti, snížení příjmů jednotlivých žadatelů z nejrůznějších příčin (například mateřská nebo rodičovská dovolená, zkušební či výpovědní lhůta, přechod ze zaměstnání na podnikání a podobně). 

Schválený úvěr posílí vaši vyjednávací pozici při jednání o kupní ceně, nepřijdete o zmiňovaný rezervační poplatek, který se může pohybovat kolem 100 tisíc Kč a více. Na čerpání máte 12 měsíců s možností prodloužení až na 24 měsíců. Úrokové sazby jsou stejné jako u klasické hypotéky, pohotovostní úvěr ale může dosáhnout až 90 % odhadu ceny nemovitosti, v případě, že můžete ručit další nemovitostí, je to až 100 %.

V případě, že byste úvěr nedočerpali, bance nic neplatíte. V praxi to znamená, že není určena hranice, jakou částku musíte vyčerpat. Pokud v dané době najdete nemovitost, provede se pouze odhad ceny, vyhotoví se zástavní smlouvy a připraví se kupní smlouva, případně smlouva o úschově. 

Úvěr je nicméně vhodný pouze pro ty klienty, kteří svůj zájem koupit nemovitost myslí zcela vážně a nejlépe do roka ji chtějí realizovat. Je možné ho sice prodloužit až dvakrát o půl roku, ale nemusí být již ze strany banky zachovány stávající podmínky, především úrokové sazby. Zároveň je nutné počítat s poplatkem ve výši 30 000 Kč, pokud se klient rozhodne úvěr vůbec nečerpat a není to z vážných osobních nebo zdravotních důvodů.

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *