Dub 23

Nepodceňují pojištění a rádi využívají služeb poradců, ukázal průzkum mezi živnostníky

Podnikání není žádný med a není pro každého. To je známá věc. Přesto se do něj jen v Jihočeském kraji pustilo na 170 000 lidí. Jak se jim daří, jak přemýšlejí nad zajištěním, riziky, odchodem do důchodu? Jakým způsobem budují svůj majetek? Zjišťoval v malém průzkumu mezi živnostníky Tomáš Peřina, finanční konzultant společnosti Finovo. 

 

Jak oslovení podnikatelé vnímají otázku zajištění svého zdraví?

Jako velmi důležitou. Do podnikání se zpravidla vrháme z důvodu vidiny vyššího výdělku a také určité svobody. Každopádně tahle činnost přináší mnoho úskalí, které nemusí ustát každý, kdo se rozhodne postavit „na vlastní nohy“. Rizik, která mohou nastat je nespočet. Může to být třeba úraz, fyzické i psychické vyčerpání, které je většinou spojené s vysokým pracovním nasazením v prvních letech podnikání. 

Podnikatelé si rizika, která vyplývají z jejich oborů, dobře uvědomují. A myslí na své zajištění, potažmo zajištění celé rodiny, v podobě životního pojištění. Zde bych z pohledu finančního poradce poradil dbát zvýšené pozornosti na dostatečné zajištění jednotlivých rizik a pravidelnou aktualizaci pojistné smlouvy. Každopádně palec nahoru za to, že zdraví je pro ně důležité téma.

A jsou podle Vás dostatečně chráněni?

Záleží na profesi kterou vykonávají. Od té se pak odvíjí vyšší procento možného vzniku úrazu či vážné nemoci, která může vzniknout až po několikaletém stresovém vypětí. Proto je velmi důležité při osobní schůzce s finančním poradcem probrat, jaká reálná rizika vám hrozí a tomu přizpůsobit samotné zajištění a především nastavení jednotlivých limitů. 

 

Určitě bychom neměli zapomínat na pojistné podmínky, které se u jednotlivých pojišťoven mohou mírně lišit. Ovšem od toho je tady právě poradce, který by měl podmínky porovnat a „ušít“ nabídku na míru.

 

Co živnostníky nejčastěji trápí, s čím se potýkají?

Na adresu této otázky zaznělo opravdu mnoho reakcí. Nejčastěji se ovšem objevovaly

odpovědi typu: nemám stálý příjem, nemoc, hledání cest k novým klientům a zakázkám, zvýšené riziko vzniku úrazu nebo například snížený zájem poptávek ze strany zákazníků vlivem nepříznivé doby. Myslím, že reakce naprosto vystihují každodenní realitu se kterou se živnostníci potkávají. Možná by se to dalo shrnout do výstižného spojení „strach z …“.

 

Důchody jsou dnes aktuální téma. Očekávají podnikatelé, že se o ně stát na stáří postará?

Na tuto otázku snad ani nemohla zaznít jednoznačnější odpověď – NE. Všichni si uvědomují, že budoucnost drží ve vlastních rukách, proto věnují maximální úsilí svému byznysu. Aby se zajistili na penzi a vybudovali dostatečný majetek, který jim staří usnadní.

Plánují odchod do důchodu dříve?

Poměrně drtivá většina respondentů uvedla, že by ráda odešla do důchodového věku dříve. Ovšem za předpokladu, že jim to umožní právě jejich finanční situace. 

 

Jak si majetek budují? Využívají nějaké finanční nástroje a produkty?

Každý si volí svou životní cestu a jinak tomu není ani u budování majetku. Někdo využívá fondy typu akcie, dluhopisy, alternativní investice. Někdo už má ve svém portfoliu i investiční nemovitost.

Ovšem někteří dotázání se přiznali, že žádné nástroje nevyužívají. To ale nutně neznamená, že by o ně neměli zájem, jen s nimi například potřebují poradit. Těm bych poradil, že na trhu je mnoho nástrojů, které můžeme pro budování majetku využívat. 

A ať osloví dobrého finančního poradce, který jim ukáže správnou cestu. Tento krok jim může vytrhnout trn z paty, jelikož ušetří spoustu vlastního času a navíc získají dlouhodobého partnera a oporu v podnikání.

 

Jaké sny si nejčastěji chtějí plnit?

Především je to finanční nezávislost. Prostě a jednoduše pasivní příjem, který je oprostí od každodenní dřiny a dovolí jim užívat si svého života s rodinou. Další sny jsou pak různé; rodinný dům, pořízení veterána nebo například zahraniční nemovitost.

 

Některé odpovědi respondentů průzkumu: 

“Budování majetku přikládám velkou prioritu a zároveň v tom vidím jedinou možnou cestu, jak si vybudovat pasivní příjem, který mi rozváže ruce a budu mít více času na své koníčky. Sám vím, jakých snů bych chtěl dosáhnout a přemýšlím nad cestou, jak se k nim dostat. Ačkoli využívám i alternativní investici, využívám také služeb finančního poradce, šetří mi to čas.”

Vojtěch, webový vývojář

 

“Zvládl jsem první měsíce v podnikání, myslím na správné zajištění a nyní se můžu soustředit na budování majetku, které by mě přiblížilo více snu o vlastním bydlení na venkově a pořízení veterána (pozn. vozidla). Vzhledem k tomu, že mám vysoké pracovní vytížení, nechávám vše na svém poradci.”

Pavel, přepravce